Hartelijk dank voor uw donatie.

Met uw bijdrage kunnen jongeren in Afrika een zelfstandig bestaan opbouwen.

Team Tools To Work