Een nieuwe stap: capaciteitsopbouw

Tools To Work levert een waardevolle bijdrage aan het gereedschap van vakscholen in Afrika. Sinds kort gaat de stichting echter nog een stap verder. Aan de partners wordt ook capaciteitsopbouw geleverd. Zo is in januari 2019 een consultant naar URDT in Oeganda uitgezonden om te werken aan kwaliteit en financiële duurzaamheid van het vakonderwijs. Cees van Breugel, eigenaar van Bouthos consultancy in Rotterdam, vertelt over zijn reis.

Cees van Breugel, Bouthos Consultancy, RotterdamIk trof in Kagadi een team met bevlogen mensen aan die een hart hebben voor de kwetsbare jongeren in hun regio. Samen hebben we vier dagen keihard gewerkt aan de kwaliteit van de vakschool. De focus lag op financiële duurzaamheid. URDT is nu grotendeels afhankelijk van giften uit het buitenland. Ongeveer 30% van de begroting wordt gedekt door lokale inkomsten, met name schoolgeld van studenten. We hebben met elkaar twintig strategieën bekeken waarop een vakschool inkomen kan verwerven. Daaruit werden zeven strategieën gekozen die van toepassing zijn in de context van URDT. Samen hebben we gewerkt aan een duurzaamheidsplan.

Belangrijke uitkomsten uit de training waren:

1. URDT denkt op dit moment nog heel sterk als een NGO, waar alles gratis is en waar geld van donoren zo goed mogelijk besteed wordt aan de doelgroep. In de komende tijd wil de organisatie de omslag maken naar een zakelijke manier van denken. Kortom: “Van NGO-mindset naar business mindset.”

2. Op termijn zal URDT minimaal 60-70% van de begroting dekken uit lokale inkomsten. Denk hierbij aan productie-units die iets produceren wat verkocht kan worden. Of aan bedrijven die betalen voor de plaatsing van goed opgeleide studenten. Of aan betaalde training van boeren.

3. Strategische informatie zoals kostprijzen, plaatsing van studenten en dergelijke worden onvoldoende benut om beleid te maken. URDT gaat deze informatie nu vastleggen in een Employment Tracking System en gaat daarop haar beleid baseren.

In mei hoop ik opnieuw naar Oeganda te reizen voor een assessment van de vakschool. Ook zal dan een strategisch plan worden gemaakt om URDT beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Cees van Breugel
Bouthos Consultancy, Rotterdam