jonge vrouw in Burkina Faso krijgt naailes

Een goede toekomst als fietsen- en/of kleermaker

UPDATE:
In  december 2018 is de eerste container vertrokken naar Burkina Faso. In april 2019 hebben we ter plaatse 2 cursussen onderhoud & reparatie gegeven. Pascaline, initiatiefneemster van ASPD, vertelt er enthousiast over in deze video. In januari 2020 is de tweede container aangekomen.

In Burkina Faso verdwijnt de traditionele familieband en gezinnen hebben vaak weinig inkomen. Met als gevolg dat veel kinderen en jonge mensen aan hun lot overgelaten zijn. Je vindt ze bedelend op straat of ze leven van kleine criminaliteit. Meisjes worden veel te jong moeder of werken in de prostitutie. De oudere jongeren verlaten het land in de hoop in de westerse wereld een betere toekomst te vinden.

Twee projecten in één

Association de Soutien aux Personnes Défavorisées (ASPD) en Actions Entreaide Solidarité (AES) hebben beroepsonderwijsprojecten opgezet voor deze groep. Leren de jongeren een ambacht dan kunnen ze de kost verdienen en voor zichzelf en hun familie zorgen. ASPD en AES worden ondersteund door de Nederlandse stichting ‘Help Burkina’. Deze stichting heeft beide organisaties bij Tools To Work geïntroduceerd. In 2017 heeft Tools To Work al met ASPD samengewerkt. De trainingen onderhoud & reparatie voor fietsen en naaimachines werden aan Malinese vrouwen gegeven. Niet in Mali, vanwege het gevaar van ontvoeringen, maar in Burkina Faso.

Vakopleiding voor jongens en meisjes

ASPD biedt beroepsopleidingen aan, waaronder trainingen in kleding maken. De afgestudeerden kunnen voor zichzelf aan de slag gaan door het creëren van eigen werkplaatsen, maar zij kunnen ook werknemer worden in andere naaiateliers, in beroepsopleidingscentra of in ondernemingen die naaimachines of fietsen verkopen. Het is de wens van ASPD om de afgestudeerden, aan het einde van de opleiding, te steunen door hen naaimachines te verschaffen (op afbetaling) en zachte leningen om zich te vestigen op hun vakgebied. Begeleiding naar werk behoort ook tot de activiteiten.

AES heeft een centrum opgericht, Centre de Réinsertion des Enfants Défavorisés (CRED), voor jongeren met weinig toekomstperspectief. Om te beginnen zullen 30 meisjes in 3 jaar opgeleid worden tot kleermaker. Naast de praktijklessen zal er ook alfabetisering onderwijs worden gegeven en cursussen in gezinszaken. Met hulp van de Nederlandse stichting “Help Burkina” is het opleidingscentrum gerealiseerd. Eenzelfde plan bestaat voor jongens. Zij zullen opgeleid worden tot timmerman/meubelmaker/ fietsenmaker.

cursus fietsenmaken Burkina Fasonaaimachinecursus

Dankzij de deelnemers aan het Golftoernooi en onderstaande organisaties hebben we dit project kunnen realiseren.
Hartelijk dank daarvoor. Op 7 december 2018 is de eerste container vertrokken naar Burkina Faso, in december 2019 de tweede. Inmiddels zijn alle goederen in gebruik genomen.

Pascaline: “We werden uitgenodigd om het materiaal op 14 januari 2020 op te halen. We huurden een vrachtwagen voor het transport van het materiaal van Ouagadougou naar Koupela. De naaimachines zijn allemaal in zeer goede staat en worden zonder enig probleem gebruikt. De aanschaf van dit materiaal zal een positieve impact hebben op het leven van veel wanhopige jongeren.”

ASN foundation