Vrouwen-ontvangen-een-breim


Drie projecten uitgelicht

Ieder jaar bezoekt Tools To Work de projecten waaraan we gereedschappen hebben geleverd. Naast de evaluaties die we ontvangen willen we namelijk zelf goed in kaart brengen wat het effect is van ons werk. Directeur Luitzen Wobma bezocht in maart 2016 diverse projecten in Kenia. Lees hieronder zijn verslag.

Bezoek aan Father Groll’s Welfare project

Father Grol’s Welfare Project (FGW) ondersteunt (ex-)gevangenen in Kenia. De situatie waarin gevangenen in Kenia leven is erbarmelijk. FGW verbetert de positie van ex-gevangen door ze al tijdens hun detentie de kans te geven een vak te leren. Vandaag was ik bij de uitreiking van 6 breimachines aan vrouwen die in de gevangenis een opleiding hebben gevolgd. Zij hebben de test gehaald, waardoor ze nu een breimachine van Tools To Work ontvangen. In de gevangenis produceerden zij truien, vesten en babyspullen in opdracht. Om dit werk voort te zetten en een eigen onderneming te starten worden ze begeleid door Lucy, die al meer dan 6 jaar met een breimachine werkt.

vrouw achter breimachine

vrouw achter breimachine


 

 

 

 

Dream Achievers Furniture Group

Twee jaar geleden heb ik dit project ook bezocht. Een groep ex-gevangen werkt samen aan het maken van meubilair. De één is goed in ontwerpen, de ander in het stofferen en weer een ander in timmerwerk. Zo vullen zij elkaar aan. Daarnaast hebben zij een aantal jonge jongens in dienst die hen helpen en zo het vak leren. De smalle werkplaatsruimte is intussen verdubbeld en overdekt met golfplaten. De dag begint voor hen met gebed, wat zij zien als hun basis. Daarna werken zij voor hun klanten. Twee jaar geleden werkte deze groep nog voor een zakenman waar zij hun meubilair in een showroom konden verkopen. Nu werken ze veel meer rechtstreeks in opdracht van individuele klanten en krijgen dan direct betaald. Op deze manier kunnen zij een goed inkomen verwerven met behulp van het gereedschap van Tools To Work.
De foto’s in het fotoboek waarmee zij de boer opgaan is gevuld met prachtige foto’s van het meubilair dat ze inmiddels gemaakt en verkocht hebben.

stoffering portfolio

 

 

 

 

Tongaren VTC (Vocational Training Center)

Deze school ligt op het platteland c.a. een uur rijden van Kitale. Zodra je van de asfaltweg af bent, kom je op een ‘dustroad’ zoals de Engelsen zeggen. De weg is inderdaad stoffig. Bij een kruising worden we door Mr.Joseph Situma, voorzitter van het bestuur van de Wabakhonye VTC, geleid via een smalle weg tot we bij de school komen. Er zijn twee gebouwen met vier ruime klaslokalen en een gebouw met kantoren, opslagruimte en een ruimte waar het personeel kan vergaderen. De school is in 2014 in gebruik genomen.

We worden opgewacht door Joseph Masika (hoofd van de school); Naomi Wanakachis (verantwoordelijke voor scholing in dit gebied) en Mary Semiou (hoofd van de Wabakhonye VTC) die ik morgen ga bezoeken. Een groep leerlingen komt ons dansend en zingend verwelkomen.

Schoolgeld

De school, met geld van de overheid gebouwd, is in 2014 opgeleverd en had bij de start al 200 leerlingen. Veelal kinderen die de school verlaten hebben en niet door kunnen naar de middelbare school. Bij aanvang hoefden de leerlingen geen schoolgeld te betalen, alleen de leerkrachten werden betaald. Omdat de overheid de school verder niet financieel ondersteund wordt nu een bijdrage van de leerlingen gevraagd. Vaak kunnen ouders dit niet betalen waardoor het aantal leerlingen is gedaald naar 150.

Praktijkles

Er wordt les gegeven in diverse praktijkvakken en leerlingen lopen stage in de industrie of bij zelfstandigen. Enkele leerkrachten zijn al gepensioneerd en geven vrijwillig les. Er is nog geen elektriciteit. De trapnaaimachines zijn dan een uitkomst en ook de breimachines kunnen gebruikt worden. Verder valt op dat er bijna geen materiaal beschikbaar is waarmee de leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. De houten kisten waarin onze spullen zitten worden hergebruikt voor tafels en kasten.

Opdrachten

De kleermaker die lesgeeft heeft de meeste leerlingen en een hoog slagingspercentage. De leerlingen maken schooluniformen en kunnen, na oefenen met papier, ook echt gaan produceren. Door het gebrek aan materiaal worden de gereedschappen echter niet volledig benut. Er zal van de school steeds meer creativiteit worden verlangt om door middel van productie en opdrachten praktijklessen mogelijk te maken. Joseph Situma geeft aan dat ‘de beste leerlingen’ vaak de huidige leerkrachten zijn. Goed opgeleide leerkrachten zijn wel beschikbaar maar te duur voor deze school.
School in KeniaKenia naailes

 

 

 

 

 

Wabukhonyi VTC (Vocational Training Center)

In 2011 heb ik de school, waarvan toen de eerste werkplaatsruimte in aanbouw was, voor het eerst bezocht. Ik kan me herinneren dat we heel veel moeite moesten doen om de school, die niemand nog kende, te vinden. Ook nu zie je de school pas als je er vlak bij bent. De school is prachtig geworden. De aanleg is mooi en wat meteen opvalt is de grote bedrijvigheid.

Vakonderwijs

Deze school is in 2012 gestart met vier afdelingen. Nu in 2016 is dit verdubbeld en leren er 150 jongeren een (technisch)vak, van kleermaker tot pijpfitter. Op de naai- en breimachine afdeling wordt gewerkt aan allerlei producten zoals jurken, schorten  en schooluniformen die op bestelling verkocht worden. De stoffen komen uit Oeganda. Beginners starten op handnaaimachines en breimachines en gevorderden werken op elektrische machines. Er is ook een meisje met een verstandelijke beperking dat matten maakt op een frame wat ze voor haar gemaakt hebben.

In een ander lokaal wordt het vak verzorging en ‘hairdressing’ (kappen) gegeven. Vrouwen in Afrika geven een vermogen uit aan hun haar dus daar zal wel een boterham in te verdienen zijn.

Technische vakken

Op de technische afdelingen wordt met de ontvangen gereedschappen hard gewerkt.

  • Timmerlieden werken aan stoelen die ze in opdracht maken;
  • De metaalafdeling maakt tafelonderstellen en kleine ovens;
  • Metselaars bouwen muren die in verband gemetseld worden
  • De leerlingen automonteur leren het vak op motoren en onderdelen die door bestuursleden worden gedoneerd;
  • Loodgieters in spé werken aan fitwerk. Traditionele pijpen worden nu vervangen door plastic pijpen waar zij ook draad op kunnen snijden en zo prachtig oefenmateriaal kunnen maken.

Een van de vrouwelijke studenten van de afdeling ‘elektriciteit‘ zit nu in haar vierde leerjaar. Zij heeft haar stage o.a. bij een lokale suikerfabriek gedaan, waar ze werkte aan de revisie van motoren. Met wat meer creativiteit zouden veel meer opdrachten binnengehaald kunnen worden, die geld opbrengen voor de school en de leerlingen zelf.

In de opslagruimte ligt nog veel ongebruikt gereedschap zoals een draaibank, een schaafbank en een kolomboormachine  maar nu de compressor werkt kan ook dit gereedschap in gebruik genomen worden.

Mr Situma:  “als dit materiaal, dat we van Tools To Work ontvangen hebben, van de overheid had moeten afkomen dan zou dat meer dan twintig jaar hebben geduurd.”

Uitbreiding

Deze school kan rekenen op een toeloop van veel meer leerlingen, zeker als ze met hun succesvolle studenten de boer op gaan. De nog altijd heersende opvatting dat jongeren die naar een technische school gaan ‘fools en failures’ (mislukkelingen) zijn begint langzaam te verdwijnen. Nu al kunnen getrainde vakmensen goed verdienen terwijl  universitair afgestudeerde mensen geen baan kunnen vinden en als brommertaxi-chauffeur werken om in eigen onderhoud te voorzien. Tools To Work blijft vakonderwijs in Kenia ondersteunen, omdat het werkt.

TimmermannenLassersPijpfitters

 


Automonteurs