Hartelijk dank voor uw donatie!

Met uw bijdrage kunnen we:

  • mensen de kans geven een eigen inkomen te verdienen
  • mee te doen in de samenleving
  • het onderwijs laten volgen waar ze recht op hebben

Namens al deze mensen die dankzij u een kans krijgen,

Team Tools To Work
cursist kleding maken