Thabita op de breimachine

Ik zat onterecht 11 jaar vast

Tabitha zat 11 jaar opgesloten in de Langata Vrouwen Gevangenis in Kenia. Vóór haar arrestatie was ze lerares op een basisschool in haar dorp. Het team van FGWT (Father Grol’s Welfare Trust) bezocht haar in haar huis.

Vrijwel onmiddellijk vertelt Tabitha dat ze zoveel gewonnen heeft door alle vaardigheden die ze in de gevangenis heeft geleerd en geoefend. Naaien, breien en kleding maken. Tabitha heeft een diploma Huishoudkunde, een vak dat ze op school doceerde, voordat ze gearresteerd werd. Als professioneel leraar hielp ze tijdens haar detentie andere gevangenen in het onderwijzen van basiskennis en lezen en schrijven.

Veroordeling

Tabitha werd beschuldigd van het doden van haar man. Ze vertelt aan FGWT over hoe één en ander gegaan was op die noodlottige dag. “Mijn man en zijn broers waren verwikkeld in een lang geschil over een stuk land dat ze hadden geërfd van hun vader. Op die bewuste dag hadden de broers een heftige woordenwisseling waarop een gevecht volgde”.

Overmand door woede en in de haast haar man te redden greep ze naar een voorwerp om haar zwager te raken. Maar in het gevecht raakte ze haar eigen man.
De snel geregelde taxi om de gewonde naar het ziekenhuis te brengen mocht niet baten. Haar man overleed onderweg.

De broers getuigden tegen Tabitha en beschuldigden haar van moord. Ze werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Nadat ze in beroep was gegaan werd de zaak geseponeerd en kwam ze na 11 jaar vrij.

Vrijlating

Na haar vrijlating in 2016 kwam Tabitha naar het kantoor van FGWT en ontving een (Tools To Work)breimachine, zodat ze haar eigen zaak kon beginnen. Vanuit haar huis breit ze nu truien voor de dorpelingen en voor schooluniformen in de regio.

Naast het maken van truien voor de verkoop, heeft Tabitha ook een organisatie opgezet: Tumaini Knitters Group. Daarin geeft ze les aan jonge meisjes die van school zijn gegaan vanwege zwangerschap of gebrek aan schoolgeld. Dit doet ze gratis.

demonstratie van de werking van een breimachine

breiles in een gevangenis in Kenia

Trofee

In 2018 was er een tentoonstelling in Mangu High School georganiseerd door Kiambu Women Representative, Gathoni wa Muchomba, waarin 600 vrouwen hun talenten en werk presenteerden. Tabitha toonde haar breivaardigheden, haar producten en de groep die ze onderwijst. Daarvoor kreeg ze een trofee voor de tweede beste in de tentoonstelling.

Droom

De droom van Tabitha is om een eigen brei- en naaischool te hebben. Hiermee wil ze alle meisjes die door hun (gedetineerde) moeders zijn achtergelaten, nuttige basisvaardigheden leren waarmee ze op een eerlijke manier een eigen inkomen kunnen verdienen. Tabitha doet een beroep op Tools To Work voor meer breimachines zodat de meisjes in haar groep comfortabeler kunnen leren in plaats van slechts één machine te gebruiken.

Tot slot bedankt Tabitha FGWT en in het bijzonder Tools To Work voor de enorme steun die zij en andere ex-gevangenen in Kenia hebben gekregen.

Oproep: Hebt u nog een breimachine of wilt u ons financieel helpen de gereviseerde machines in Kenia te krijgen? Neem dan contact op of doe een donatie.