Jaarverslag 2017

Voor Tools To Work was 2017 een bijzonder jaar. We vierden ons 30-jarig bestaan met allerlei feestelijkheden. Daarnaast ging het werk natuurlijk gewoon door.

In dit jaarverslag leest u wat onze inspanningen opgeleverd hebben.

  • We deelden onze kennis over onderhoud en reparatie door het geven van trainingen in 3 verschillende landen
  • We hebben 17 mensen kunnen laten uitstromen naar betaald werk
  • We verstuurden 1793 stuks gereviseerde goederen naar 29 verschillende projecten

Toekomst

2018 wordt een jaar waarin versterking van de organisatie en meegroeien in de veranderende wereld, centraal zullen staan. We zijn trots op al die mensen die zich wekelijks inzetten om het werk van stichting Tools To Work mogelijk te maken. En we zijn enorm blij met de materiƫle en financiƫle steun die we ontvangen. Zonder al deze betrokkenen zou ons werk niet mogelijk zijn. Namens iedereen die onze hulp ontvangt willen we u daar heel hartelijk voor bedanken.

Dit jaarverslag is een uitgave van Tools To Work. Het jaarverslag is als PDF document beschikbaar op de website Tools To Work.nl
We wensen u veel leesplezier. Hebt u liever een gedrukt exemplaar neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer: 076-5208570 of via e-mail: info@toolstowork.nl

Team Tools To Work
Jaarverslag 2017 Tools To Work