schoolklas in de sloppenwijk van Nairobi

Maji Mazuri

Mathare Valley is de twee na grootste sloppenwijk in Kenia. Maar 1 op de 5 jongeren uit de sloppenwijk gaat naar school en veel jongeren hebben een onstabiele thuissituatie. Dit leidt tot een hoog percentage jongeren dat zich inlaat met criminele en illegale activiteiten. Met het geven van onderwijs en het organiseren van gerichte activiteiten, kunnen jongeren gestimuleerd worden om niet in de criminaliteit te belanden maar een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Programma

Maji Mazouri Center Internationaal wil armoede bestrijden door de leefomstandigheden van de jongeren te verbeteren. Samen met ouders uit de wijk is er een programma opgezet om een veilige omgeving te creëren waar jongeren een ander perspectief kunnen opbouwen.Het centrum richt zich specifiek op het voorbereiden, en sterker maken van de kwetsbare jongeren door hen onderwijs aan te bieden. Maji Mazuri heeft een opleidingscentrum waar kinderen en jongeren scholingsprogramma’s kunnen volgen en een vak kunnen leren. Verder is er een microkredietsysteem waardoor de jongeren een bedrijfje kunnen starten.

sloppenwijk in Nairobi

Vakopleiding

Maji Mazuri Center biedt de volgende vakopleidingen aan:
* kleermaker
* kapper
* ict

Elk jaar kunnen er 100 jongeren terecht voor een opleiding waarmee ze een vak leren waarmee geld te verdienen is.
Met dat inkomen kunnen ze bovendien hun familie onderhouden.

computerlesPraktijkgereedschap

Tools To Work heeft deze school ondersteund met:
50 naaimachines
10 breimachines
25 computers

Wilde Ganzen hielp ons met de financiering.
Lees hoe het nu gaat in het centrum.

overige projecten