Tools To Work is charitatieve, ondernemende, sociale instelling zonder winstoogmerk. Onze maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen komt op verschillende wijze tot uiting, namelijk de manier waarop wij met mensen omgaan (people), de manier waarop wij met onze omgeving, grondstoffen en andere middelen omgaan (planet) en tenslotte de manier waarop wij duurzaamheid bevorderen (profit). Hieronder wordt toegelicht hoe we dat precies doen.

1 People:

Ons personeelsbeleid is er op gericht om naast enkele vaste medewerkers en een grote groep vrijwilligers, ook mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Zo worden regelmatig personeelsleden via de Sociale Werkvoorziening ingehuurd. Vrijwilligers en andere deelnemers nemen zo nodig deel aan interne cursussen om hun kennis te vergroten.

De investeringen in onze deelnemers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, geven hen zelfvertrouwen, arbeidsritme, de mogelijkheid om in een team van betrokken stafleden en vrijwilligers werkervaring op te doen en zo de kans op het vinden van betaald werk te vergroten.
Kansarme kinderen en ouderen ontvangen, via st. Leergeld, door ons gereviseerde computers en fietsen en vinden daarmee weer aansluiting op school en werk en blijven zo beter maatschappelijk betrokken.

De projecten die wij in Afrika ondersteunen zijn gericht op een kansarme doelgroep die met onze hulp uit de armoedespiraal kan komen. Vakonderwijs en toegang tot goede productiemiddelen is een sleutel tot inkomen. De SKIT cursus bijvoorbeeld voor naai- en breimachine onderhoud en reparaties geeft een impuls aan een andere manier van inkomen verwerven.

2 Planet:

Tools To Work draait op het hergebruik van middelen door o.a. de revisie van tweedehands machines en gereedschappen en vermindert daarmee het gebruik van kostbare grondstoffen. Met de 21 zonnepanelen op ons dak leveren we een jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening van ca. ……KW.

Materialen en goederen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen voor hergebruik, worden gedemonteerd, gescheiden en in Nederland gerecycled.
Bij ontvangst van de goederen in Afrika, worden niet alleen de machines en gereedschappen gebruikt maar ook de verpakkingsmaterialen waarin deze zijn vervoerd. Daarvan wordt meubilair en spullen voor kantoorinrichting gemaakt.

De containers, die door ons worden ingekocht voor het transport, blijven in Afrika. Onze partners gebruiken deze bijvoorbeeld als werkplaatsruimte, kantoor of als opslagruimte.

De kennisoverdrachtprojecten om de geleverde machines goed te kunnen onderhouden en repareren, verlengt de levensduur van de geleverde goederen. Bij de kennisoverdracht in ontwikkelingslanden wordt de waarde van het repareren van machines benadrukt. Hierdoor komt een beter bewustzijn op gang van hergebruik en afvalbeheer in deze landen.

3 Profit:

Tools To Work zet zich in om de continuïteit van de stichting te waarborgen om daardoor de werkzaamheden te kunnen voortzetten. De aan ons toevertrouwde gelden worden zo goed mogelijk en tegen zo min mogelijk kosten besteed.
Naast de milieuwinst leveren gerecyclede materialen, die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, ook inkomsten voor onze stichting op.

Milieu besparingen

Recyclen staat na preventie als tweede trap op de ladder van Lansink, de standaard op het gebied van afvalbeheer. Per jaar worden gemiddeld 6 containers gevuld met goederen. Dat betekent hergebruik van x m3 tweedehandsgoederen en dus vermindering van de hoeveelheid te recyclen materiaal.