timmerwerkplaats oegandaDe Van Doorn Stichting steunt, samen met het MKB in Woudenberg, een project van Tools To Work in Oeganda. Hoe geweldig is dat!

Het MKB in Woudenberg heeft al € 2.950,- bijeengebracht t.b.v. aanschaf van gereedschap voor de Pacer ambachtsschool in Pakwach, Oeganda! Hierdoor kan het praktijkonderwijs worden uitgebreid en kan de school aan meer leerlingen plek bieden om een opleiding te volgen. Jongeren staan te trappelen voor een plek op deze technische school, want deze opleiding geeft ze de kans werk te vinden, in dienst van iemand of als zelfstandige.

In Oeganda kunnen jongeren met een diploma gemiddeld USD 2,40 per dag verdienen. Met een dergelijk inkomen kunnen ze voorzien in hun basisbehoefte en voldoen aan sociale verplichtingen, wat leidt tot een verbetering van de levensstandaard en sociale status. En al tijdens de opleiding kunnen ze geld verdienen met producten die ze maken.
Het is dus belangrijk en heel relevant om uit deze school zoveel mogelijk rendement te halen!

Wilt u ook meedoen? Dit project loopt nog twee weken en uw bijdrage is van harte welkom. Iedere euro telt voor deze jongeren in één van de armste gebieden in Oeganda. Namens al deze jongeren alvast hartelijk dank!