nieuwe school in Kenia

Sauti Kuu Vakschool

De werkloosheid onder jongeren op het platteland van Kenia is heel hoog. Dat is één van de redenen waarom jonge mensen naar de grote stad trekken om daar werk te vinden. Het leven in de sloppenwijken is echter keihard en het is moeilijk om je daar te ontwikkelen om een goed bestaan op te bouwen. In Kenia heerst de gedachte dat je met kantoorwerk meer kunt verdienen dan met het werken met je handen. Gevolg is dat er vele jongeren in de stad een schamel loon bij elkaar proberen te schrapen met het rijden op de Boda Boda ( de brommertaxi).

Platteland versus de stad

De organisatie Sauti Kuu (‘Powerfull Voices‘) werkt aan het verbinden van deze twee werelden. Jongeren op het platteland worden geholpen met vakopleidingen, het versterken van hun zelfbewustzijn d.m.v. sport en het trainen van levensvaardigheden d.m.v. creatieve expressie. In de nieuwe school gaan deze trainingen hand in hand om de jongeren een perspectief en geloof in zichzelf te bieden. Jongeren uit de sloppenwijken worden in contact gebracht met jongeren op het platteland. Zij zien dat het leven daar met vaktraining perspectief biedt. Jongeren op het platteland horen uit eerste hand dat het leven in de sloppenwijken duur, gevaarlijk en zonder perspectief is.

Nieuwe school

De oprichter van de stichting Sauti Kuu is Auma Obama, de zuster van oud president Barack Obama.
In de nieuwe vakschool die gebouwd wordt zullen jaarlijks 100 jongeren ( in de leeftijd van 16-21 jaar) praktische beroepsvaardigheden leren om hun toekomst op het platteland te versterken. Het gaat om de volgende vaardigheden: elektriciteit, loodgieterswerk, timmerwerk en meubelmaken, metselwerk, lassen, kleermakerswerk, landbouw en autotechniek. Er is namelijk grote behoefte aan goede vakmensen in de groeiende economie van Kenia.

Doel

Dit project heeft als doel om jongeren te helpen inzien dat het mogelijk is om onafhankelijk te worden en een goede levensstandaard te krijgen als je een concreet beroep leert. Om dit vakonderwijs aan te bieden is Tools To Work gevraagd om de gereedschappen
en machines te leveren voor deze vakschool.
En dat gaan we doen met uw hulp.

We gaan leveren:

27 naaimachines
136 gereedschapsets voor diverse beroepsgroepen
38 elektrische bouwmachines
5 computers en printers
8 fietsen
Om revisie en verscheping mogelijk te maken is een bedrag nodig van € 28.520,00
Door financiële hulp van Dioraphte, Rotary Zevenbergen, Homico, Wilde Ganzen, de opbrengst van het golftoernooi en uw hulp, hebben we dit project kunnen financieren.
Namens al deze jongens en meisjes die een kans verdienen hartelijk bedankt!
Op 16 juli 2018 is de nieuwe school geopend door Barak Obama.
trainingscentrum

overige projecten