Tools To Work, gereedschap dat werkt

Tools To Work vindt dat ieder mens de kans moet krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Dit dragen wij uit door kansen en hulp te bieden aan mensen om zichzelf te ontplooien, mee te doen in de maatschappij en op eigen benen te staan.

Hoe doen wij dit?

In onze werkplaats in Teteringen (Breda) worden gereedschappen en machines opgeknapt en gereviseerd door deskundige vrijwilligers, samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kwaliteits gereedschappen worden vervolgens, op aanvraag, geleverd aan projectorganisaties in Afrika. Daartoe dienen projectorganisaties in Afrika onderbouwde aanvragen in waarna we, na goedkeuring, op zoek gaan naar fondsen om revisie en verscheping te kunnen financieren. Het gaat dus altijd om concrete projecten, waarin vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn.

cursus onderhoud en reparatie in Afrika

Training

Ieder jaar bezoeken wij de projecten waaraan we gereedschappen hebben geleverd. Naast de evaluaties die we ontvangen willen we namelijk zelf goed in kaart brengen wat het effect is van ons werk. Zitten we de lokale economie niet in de weg; wat zijn de concrete resultaten; waar moeten we wellicht zaken bijsturen. Tijdens één van deze bezoeken bleek dat haperende machines in een stoffig hoekje verdwenen. Dat heeft ons doen besluiten een cursus ‘onderhoud en reparatie’ te ontwikkelen. Met deze cursus, vooralsnog op het gebied van brei- en naaimachines, worden jaarlijks docenten aan vakopleidingen in Afrika opgeleid, die op hun beurt weer monteurs opleiden. Zo gaat die bal wel rollen. We noemen het SKIT (Sewing Knitting Information Transfer).

Organisatie

De algemene leiding van Tools To Work berust bij directeur Lex Merlijn, directeur sinds juni 2019. In de werkplaats wordt het werk verricht door vrijwilligers en deelnemers. Zij worden daarin ondersteund door werkbegeleiders. Een professionele trajectbegeleider draagt zorg voor persoonlijke begeleiding en coaching. Op kantoor worden directeur, projectmedewerker, trajectbegeleider en pr-medewerker ondersteund door vrijwilligers.

Bestuur

Tools To Work heeft een onbezoldigd bestuur met de volgende samenstelling:

A. Kerssies, Waarnemend voorzitter
P. Veugelers, Penningmeester/ secretaris
J. Dereijck, Algemeen bestuurslid

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019