naailessen klaslokaal Kenia
In 2015 zijn we gestart met een pilot genaamd ‘Toolbank’. Binnen deze pilot krijgen studenten van drie technische scholen de mogelijkheid al tijdens hun opleiding een naaimachine aan te schaffen, middels afbetaling. Daardoor hebben ze na het afstuderen een naaimachine in hun bezit, waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.

De pilot is verder uitgewerkt en er zijn fondsen gevonden om van start te gaan. In Kenia zijn drie technische scholen geselecteerd en de eerste afspraken zijn gemaakt. De lokale overheid van Trans-Nzoia County toont grote betrok­kenheid bij de pilot. Ze acht het van groot belang dat de studenten een ma­chine of gereedschapset hebben, om na hun afstuderen aan de slag te gaan. Een van de eerste scholen die mee gaan doen is het Andersen Vocational Center.

In 2016 worden er definitieve afspraken gemaakt en zullen gereviseerde naaimachines naar Kenia worden verzonden. We plannen om in januari 2017 bij de drie scholen te starten en 180 studenten van naaimachines te voorzien. Op langere termijn hebben we de ambitie om dit concept uit te breiden naar andere beroepsgroepen en naar meer scholen.
Bekijk hier de video