bezoek aan school in Oeganda

Kapotec Foundation Uganda

In Kibale, een regio in het westen van Oeganda, heeft 52% van de jongeren en vrouwen geen inkomen. Voor mensen met een handicap is dit zelfs bijna 95%. Daarbij moet bijna 90% van de bevolking leven van de magere opbrengst van een stukje land.

Kans om een vak te leren

In de snel veranderende samenleving heeft deze grote groep mensen geen kans op een verbetering van de levensomstandigheden en de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Onder de grote groep jongeren in Oeganda vormt het hoge percentage schooluitval en werkloosheid een groot probleem. Criminaliteit, vroegtijdige zwangerschappen en SOA’s liggen op de loer.

Kapotec Foundation Uganda wil hier verandering in brengen en heeft in 2009 het Hope Africa Project (HAP) opgezet: een lokaal ingebed en duurzaam vakonderwijsproject om jongeren, vrouwen en mensen met een handicap vooruit te helpen. Kapotec streeft ernaar om met HAP een platform voor de hele gemeenschap te ontwikkelen waarin alle belanghebbenden kunnen meedoen. Hierdoor zullen sociale en dynamische veranderingen kunnen plaatsvinden die de meest kwetsbare groepen zullen bereiken.

Lokale, landelijke en internationale organisaties worden bij het platform betrokken.

Werkend leren

De vaktrainingen die gegeven zullen worden, vallen onder het zogenaamde ‘non formal education’. Dit impliceert dat het informeel onderwijs betreft. Het is ‘on the job’ training, waarbij de leerlingen vakvaardigheden opdoen door te leren en te werken bij groepen vakmensen. Als de studenten hun training hebben doorlopen kunnen ze via URDT (een partnerorganisatie van Kapotec en tevens een project partner van Tools To Work) een test afleggen en een erkend certificaat ontvangen.

Het doel is om eind 2019 de levensstandaard te hebben verbeterd van mensen uit de doelgroep (jongeren, vrouwen en mensen met een handicap) in Kibaale District door:

  • Mensen uit de doelgroep op te leiden in één van de volgende vakken: houtwerk, kleding maken, montagewerk.
  • Een gedeelte van de doelgroep te ondersteunen met een starters gereedschapskist waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen beginnen.
  • Het andere gedeelte van de doelgroep te begeleiden naar werk bij een bestaand bedrijf. In totaal zullen jaarlijks 290 personen kunnen profiteren van dit project.

TTW werkt al jarenlang samen met de partner organisatie URDT. Dit is een vakonderwijs instituut die met veel organisaties samenwerkt die zich richten op vaktrainingen. Kapotec is in 2016 door URDT aanbevolen als een goede organisatie die hard werkt om de vaktrainingen aan te bieden.

In 2017 heeft Tools To Work, bij wijze van pilot, een klein aantal materialen aan Kapotec geleverd. De directeur van Tools To Work heeft Kapotec bezocht tijdens zijn veldbezoeken in 2017 en heeft de organisatie en HAP ervaren als constructief, hardwerkend en innovatief. Zie hier de video over zijn bezoek aan Kapotec.

Het gebruik van de materialen had al een grote impact. Na dit bezoek is in onderling overleg besloten dat de volgend materialen nog het hardst nodig zijn om het project verder te laten groeien:

10 breimachines
54 naaimachines
5 computers
8 typemachines
24 gereedschapskisten
34 stuks elektrisch gereedschap
25 fietsen
Totaalkosten: € 25.575,- (inclusief transportkosten)

Voor nog geen € 88,- per persoon, zullen 291 jongeren, vrouwen en personen met een handicap vakvaardigheden opdoen, waarmee ze een inkomen gaan verdienen. Kapotec zorgt zelf voor de financiering van de inklaring, de opslag en het lokale vervoer van de goederen naar de plaats van het project. Dit stimuleert het gevoel van ‘ownership’ , zodat zij zich mede eigenaar voelen van het project met de bijbehorende verantwoordelijkheden.

UPDATE: Op 15 juni 2019 zijn de goederen aangekomen en ontvingen wij dit bericht:

Dear Mr.  Wobma,

Warmly greetings from Kapotec- Foundation Uganda, thank you for the work at Tools To Work, Netherlands.

I write to share with you the arrival of tools at our project.  We received well our equipment and detailed and well studied functionality of tools report is here in attachment.

Here at Kapotec -Foundation Uganda, we were inspired by a handful of strong, simple beliefs:

  • Everyone counts.
  • Everyone deserves a chance.
  • Everyone has a role to play.
  • We all do better when we work together.

All these years later, I still believe in those simple truths.  And I am very proud that you are with us in every step of the way to put those beliefs into action.

I’m thrilled to thank Tools To Work and also congratulate our project team for its commendable work in transforming communities and creating an everlasting impact to the society.

Thank you,

AKWETEIREHO AMIRI

CEO – KAPOTEC FOUNDATION UGANDA

kapotecceo50@gmailcom 
+256 772 396 106

P.O BOX 166, NEAR KAGADI HOSPITAL
KAGADI VIA HOIMA -UGANDA, AFRICA

overige projecten