vrouwen krijgen naailes

Flowers of Hope Self Help Group

De gemeenschap van de wijk Cheptokil, in de stad Eldoret in het westen van Kenia, wordt al jarenlang hard geraakt voor hiv/aids. Het heeft bijna alle gezinnen in de samenleving getroffen en daardoor zijn veel kinderen wees geworden. Er zijn weinig mogelijkheden voor vrouwen en jonge mensen om werk te vinden of een eigen bedrijf te starten. Als er geen geld is om voortgezet onderwijs te volgen, gaan jongeren vaak naar de steden om werk te zoeken in het informele circuit.

In 2000 sloegen de wijkbewoners de handen ineen en richtten een zelfhulpgroep op om hun omstandigheden te verbeteren. Doel van de organisatie:  vrouwen en jongeren opleiden in specifieke vakgebieden, zodat ze een stabiele toekomst kunnen opbouwen.

Door plaatselijke sponsoractiviteiten te houden, krijgt Flowers of Hope geld van particulieren en kerken. Hierdoor hebben ze een instituut kunnen opzetten met lokalen, werkplaatsen en vakdocenten.

Tools To Work heeft deze voortvarende groep in 2017 al ondersteund met gereedschappen voor het vakonderwijs. En de resultaten zijn veelbelovend. De organisatie is sindsdien gegroeid en biedt momenteel 6 vakopleidingen aan, die allen gebaseerd zijn op de vraag in de arbeidsmarkt.
Daarnaast bieden ze:

  • Stageplekken bij lokale bedrijven
  • Ondersteuning bij het betreden van de arbeidsmarkt
  • Ondersteuning bij zelfstandig ondernemerschap (in de vorm van financiële leningen)
  • Aanschaf gereedschap via een afbetalingsregeling

Covid-19 probleem

Het virus gooit ook in Kenia roet in het eten. Bedrijven en scholen zijn gesloten, jongeren zijn vanuit de steden teruggekomen naar huis, mensen verliezen hun inkomen met als gevolg dat er allerlei ongewenste activiteiten ontstaan om aan geld te komen.

Flowers of Hope probeert uit alle macht het vangnet in stand te houden en de meest kwetsbaren bij de les te houden. Kleinere groepen, thuisonderwijs, en dus meer gereedschap nodig dat individueel gebruikt kan worden om de lessen voort te zetten.

De organisatie heeft een aanvraag ingediend bij Tools To Work voor extra gereedschap, naai- en breimachines.
En die gaan we zo snel mogelijk leveren. Want anders verliezen we deze kwetsbare jongeren.
Lees hier het verhaal van de initiatiefnemers.

Help je mee?

Dit project wordt ondersteund door