Bulawayo Projects Center

In de nieuwsbrief van Bulawayo Projects Center in Zimbabwe lazen wij onlangs het volgende:

Bulawayo Projects Center wil nogmaals hun oprechte dank betuigen aan het personeel van “Tools To Work” in Nederland voor de enorme hoeveelheid werk die ze hebben verricht. Het verzamelen, reviseren en verpakken van honderden artikelen die wij mochten ontvangen hielp onze leden om levensvatbare bedrijven te runnen.

De verschillende gereedschappen die we ontvangen hebben vele levens veranderd. Honderden schooljongeren werden getraind in verschillende beroepsvaardigheden met behulp van de gedoneerde hulpmiddelen. Tools to Work heeft ook onze leden geholpen die al een bedrijf hebben om hun productiecapaciteit te vergroten. De fietsen hebben lagere transportkosten voor onze leden omdat ze deze nu gebruiken voor het kopen van materialen en het leveren van afgewerkte producten aan klanten.

meubelmaker brengt zijn product naar de klantTimmerman gaat zijn product afleveren