Tools To Work biedt mensen gelegenheid hun weg weer te vinden in de maatschappij. Een aantal mensen komt uit eigen beweging bij Tools To Work terecht; ze willen de tijd die ze over hebben inzetten voor de goede zaak. Er zijn ook deelnemers aan Sociaal Activeringstrajecten, Dagbesteders en Nieuwe Nederlanders in de werkplaats te vinden. Zij doen werkervaring op en worden begeleid naar re-integratie.

Boris

Twee van onze betaalde krachten hebben het diploma van Praktijk Opleider Plus behaald. Dat maakt het mogelijk voor onze deelnemers om deelcertificaten te behalen op MBO-niveau. Dit gaat via de Boris-methode en is speciaal bedoeld voor mensen die in reguliere schoolsystemen moeilijk tot hun recht komen. Met een officieel erkend certificaat/diploma kunnen zij heel concreet aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Werkend leren

Het werkend leren in het middelbaar beroepsonderwijs is een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd. Belangrijke onderdelen binnen de aanpak zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf, om vervolgens uit te komen bij een praktijkcertificaat en een baan. Enige jaren geleden werd er een experiment gestart om te zien of de methode ook geschikt zou zijn voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Het werd ‘Boris brengt je bij ’n baan’ genoemd. Een geleidehond, Boris, werd metafoor voor het ondersteunen van de jongere met een beperking bij het realiseren van zijn participatie.

Erkend leerbedrijf

Mensen die graag aan het werk willen bespreken met hun begeleiders wat de wensen en mogelijkheden zijn. Zij worden dan doorgestuurd naar een geschikt erkend leerbedrijf zoals Tools To Work. De kandidaat kan vervolgens door praktijkervaring op te doen certificaten halen, die een onderdeel zijn van reguliere mbo-opleidingen. Deze certificaten sluiten aan bij zo’n 230.000 leerbedrijven en zijn in het hele land geldig.